Principis

Des del Comitè Organitzador del XIV Congrés d’Antropologia volem que el nostre lema “Antropologies en transformació. Sentits, compromisos i utopies” siga una mica més que un mer suport per a l’organització dels simposis i les conferències plenàries. Considerem necessari assumir la responsabilitat social que comporta el fet de ser coherents amb la proposta implícita en el lema. Entenem, per tant, que el compromís de transformació no solament està referit a la pràctica antropològica, sinó també a una forma de ser i d’actuar com a antropòlegs i antropòlogues. En concordança amb aquesta perspectiva, hem considerat oportú que tota l’organització del congrés estiga guiada per tres principis que la impregnen transversalment: la sostenibilitat, la solidaritat i la igualtat.

Però, com donar forma a aquests principis? La nostra idea és que estiguen presents en totes les decisions congressuals, la qual cosa suposa, per exemple, informar a totes i tots els participants, de forma transparent, del perquè de les gestions que realitzem. Pensem que hi ha xicotetes accions que poden contribuir a millorar el nostre món i volem engegar-les.

Quan parlem de sostenibilitat, tenim present que, incorporant algunes mesures, podem generar un impacte menor en l’entorn amb el nostre congrés; i en aqueixa línia volem treballar. Us avancem algunes de les propostes que estem barrejant: racionalitzar el material lliurat als participants i que aquest siga reciclable; activar un mitjà per a gestionar el transport compartit des dels diferents punts d’origen fins a València; o engegar un sistema de bici-bus per als dies del congrés.

Quan parlem de solidaritat, volem implementar una sèrie d’accions en les quals puguem col·laborar amb altres col·lectius que treballen per a millorar les condicions de qui ho tenen més difícil, o que defensen que altres formes de treball, no solament són més justes i més equitatives, sinó també viables. Pensem que un congrés que aposta per la transformació ha de ser conscient de l’existència d’altres lògiques econòmiques i d’altres formes possibles de contractar els serveis. Per açò, estem treballant per a comptar amb proveïdors de Comerç Just i de Serveis Responsables.

I, finalment, quan parlem d’igualtat volem que el nostre congrés oferisca les mateixes oportunitats a totes i tots els participants, almenys en la mesura que estiga en les nostres mans. Per açò estem treballant per a disposar d’una ludoteca per als/les congressistes que viatgen amb menors; així mateix, per a garantir l’accessibilitat econòmica, establirem tarifes diferenciades depenent de la situació sociolaboral de cadascun dels col·lectius. També estem sospesant el fet d’emprar les noves tecnologies amb la finalitat de facilitar l’accés a qui no puga reunir-se a València, retrasmitint en streaming les sessions plenàries.

Us animem a que ens feu arribar propostes concretes per a millorar el nostre congrés. Totes seran celebrades i benvingudes! Podeu enviar tots els vostres suggeriments a avantrop@yahoo.es indicant en el cos del missatge PROPOSTES PRINCIPIS.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Comments are closed