Solidaritat

El nostre temps, marcat per la falta d’ocupació, de recursos socioeconòmics i per una infinitat de barreres de tot tipus que limiten l’accés igualitari en el nostre entorn immediat, suposa un nou repte que afrontar en el XIV Congrés d’Antropologia: el nostre compromís solidari per a fomentar la participació, en igualtat d’oportunitats, a tot un col·lectiu de persones tan ampli com heterogeni.

Aquest congrés vol contribuir amb accions que mostren que la ciència que compartim antropòlogues i antropòlegs no exclou, incorpora. En aquest sentit, d’una banda, hem optat per col·laborar amb empreses i professionals que treballen amb sectors de població menys afavorits. L’elecció dels seus serveis i productes respon a un posicionament de reconeixement i solidaritat cap el seu treball i els valors que representen, al mateix temps que contribuïm a la seua integració i visibilitat. D’altra banda, aquesta mateixa voluntat de solidaritat es constata en les mesures adoptades per a contribuir a l’accessibilitat i no discriminació de totes i tots els participants del congrés. Ambdues apostes es concreten en les següents mesures:

Integració

  • Selecció de cooperatives i proveïdors locals que treballen per la integració de col·lectius en risc d’exclusió social
  • Aposta pel comerç just i, en la mesura del possible, d’empreses locals
  • Marxandatge produït per centres ocupacionals amb diversitat funcional
  • Col·laboració amb xarxes de serveis d’allotjament i transport que cerquen la responsabilitat social i s’adapten a les diferents necessitats, edats i situacions dels i les assistents

Accessibilitat

  • L’oferta de diferents quotes i terminis que permeten la inscripció reduïda al congrés
  • El micromecenatge, per a fer més accessibles les dietes i allotjaments de les persones assistents amb menys recursos
  • Beques d’allotjament i/o manutenció per a estudiants i aturats/aturades, les quals els/les ajuden a pagar les despeses d’assistència al congrés
  • La creació d’un servei de diversitat funcional que fomente la inclusió de totes les persones assistents
  • L’aposta per serveis d’allotjament i transport que s’adapten a les diferents possibilitats econòmiques dels i les assistents: descomptes en desplaçaments ferroviaris, creació de fòrums per a facilitar el transport col·laboratiu… que, al mateix temps, repercuteixen en la sostenibilitat de l’esdeveniment

Comments are closed