Sostenibilitat

El XIV Congrés d’Antropologia “Antropologies en transformació: sentits, compromisos i utopies” ha sigut organitzat sota criteris sostenibles. Açò significa que s’han tingut en compte els impactes socials, econòmics i ambientals derivats del propi esdeveniment. La fi última d’aquesta aposta ha sigut reduir al màxim la petjada ecològica i aprofitar les oportunitats que puga aportar a l’entorn local en el qual es duu a terme el congrés. Volem apostar per l’ús racional dels recursos tenint en compte els principis de respecte i cura del medi ambient, així com el respecte dels drets humans.

L’organització del congrés ha considerat els requisits que proposa la divisió de Sostenibilitat de les Nacions Unides i ha dut a terme les següents mesures:

Accions concretes per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle

 • Propiciar els desplaçaments a peu, bicicleta o en transport públic entre les diferents seus i llocs de celebració del congrés
 • Crear una plataforma en xarxa per a compartir vehicles entre els/les assistents que vinguen amb cotxe particular al congrés
 • Sol·licitar un descompte amb RENFE per a afavorir l’arribada en tren, atès que les emissions per km i passatger són de mitjana 3 vegades menors que les que produeix un automòbil

Minimitzar el consum de recursos naturals, materials i aliments

 • Localitzar les aules per als simposis en la planta zero de l’edifici per a evitar l’ús de l’ascensor
  Afavorir el comerç i els productes locals/ecològics
 • Racionalitzar el material lliurat

Evitar la producció de residus i reutilitzar o reciclar els residus generats

 • Recollida selectiva de residus
 • Lliurament de material reciclat i amb possibilitat de reutilització

Beneficiar la comunitat local

 • Contractació de proveïdors locals per al catering amb treballadors/es en exclusió social
 • Marxandatge produït per centres ocupacionals amb diversitat funcional
 • Fomentar l’allotjament en establiments amb responsabilitat social i col·laboració en el congrés per a la cessió d’allotjament

Impulsar la diversitat i igualtat d’oportunitats

Garantint la no discriminació en les diferents activitats relacionades amb l’esdeveniment:

 • Servei de guarderia
 • Fomente de la inclusió de persones amb diversitat funcional
 • Sala de lactància
 • Micromecenatge
 • Beques per a estudiants i aturats/aturades
 • Preus reduïts para persones estudiants, aturades i jubilades

Per a aconseguir l’èxit d’aquesta iniciativa i aconseguir dur a terme un congrés realment sostenible és imprescindible que cadascun dels i les participants ens impliquem en aquest repte. A més, l’organització del congrés ha tingut presentes les mesures proposades a través de la trucada a la participació en xarxes per a fer possibles els principis del congrés. Entre les mesures arreplegades i preses en compte destaquem les següents:

 • Cercar una fórmula per a compartir transport privat o transport col·laboratiu compartint cotxe o bitllets de transport públic
 • Cercar una fórmula per a ajudar a aquelles persones amb menys ingressos
 • Racionalitzar el lliurament de material en el congrés
 • Catering amb criteris de producte local, de temporada i de producció ecològica
 • Tenir present l’accessibilitat
 • Fomentar el transport sostenible en el congrés

Comments are closed