Josepa Cucó

Josepa Cucó i Giner és catedràtica d’Antropologia Social de la Universitat de València i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Al llarg de la seua carrera acadèmica ha conreat cinc camps d’investigació preferents: el camperolat i la societat tradicional valenciana; la sociabilitat i l’associacionisme; la vida política; els processos i desenvolupaments urbans; i finalment, algunes qüestions relacionades amb feminisme i gènere. En els esmentats àmbits de recerca ha treballat en solitari o en col·laboració amb altres col·legues, dirigit projectes i tesis doctorals, participat en congressos i impartit seminaris i cursos especialitzats en diverses universitats espanyoles i estrangeres. Fruit de dites recerques són més d’una setantena de publicacions en forma de llibres i articles, entre els que destaquen tres llibres recents: Metamorfosis urbanas. Ciudades españolas en la dinámica global (Icaria, 2013) i La ciudad pervertida. Una mirada sobre la Valencia global (Anthropos, 2013), dels quals és alhora coautora i editora; i De la utopia revolucionària a l’activisme social. El Moviment Comunista, Revolta i Cristina Piris (PUV, 2016).

Comments are closed