Connectivitat a la xarxa durant el congrés

Us avancem que en el XIV Congrés d’Antropologia la connectivitat a la xarxa oferida és per eduroam. Per tant, aquells i aquelles congressistes procedents d’universitats, institucions o centres de recerca de l’Estat espanyol adscrits al projecte eduroam heu de venir amb els equips configurats amb eduroam des de les vostres institucions d’origen per a funcionar ací amb el mateix sistema.
https://www.eduroam.org/where/
https://www.eduroam.es

Si veniu des de l’estranger o des d’alguna institució no adscrita a eduroam el congrés us facilitarà un usuari i una clau.

Comments are closed