Diversitat Funcional

El XIV Congrés d’Antropologia, en relació amb els principis en els quals se sustenta, desitja facilitar la participació i l’accessibilitat a totes i tots els participants, atenent al col·lectiu de diversitat funcional. Per a açò estem treballant:

Accessibilitat física

Espais. Tots els espais utilitzats pel congrés en les seues seus oficials seran accessibles.

Adaptacions de les aules dels simposis. Realitzarem les adaptacions en les aules dels simposis per a dotar-les del mobiliari i les infraestructures que siguen necessàries com, per exemple, taules i cadires adaptades…

Gestió per a l’accés a l’aparcament. Es tramitaran les sol·licituds d’accés a l’aparcament de la seu de la UV de les/us congressistes que tinguen en vigor el certificat de discapacitat i la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

Eliminació de les barreres de comunicació

Llengua de signes. S’oferirà un servei d’intèrprets de Llengua de Signes.

Ordinadors adaptats. La biblioteca del campus disposa d’un ordinador d’ús exclusiu per a persones amb diversitat funcional.

Suport tècnic i personal

Suport de personal. Durant el congrés posarem a la disposició de les persones amb diversitat funcional suport tècnic i personal. Comptarem amb un voluntariat específic per a recolzar les diferents necessitats que es demanden. En cas de requerir personal professional i amb coneixements específics, es prega s’especifique en la petició a l’organització.

Per a adaptar-nos a les diferents necessitats i garantir la qualitat dels serveis oferits a les persones amb diversitat funcional, l’organització del congrés sol·licita a totes les persones que ho desitgen que ens indiquen les necessitats específiques que requereixen (mobilitat, servei d’intèrprets de llengua de signes, suport, etcètera) a l’adreça de correu info@congresoantropologiavalencia.com

Comments are closed